کنترل کننده جهت توربین بادی

توضیحات

این کنترل کننده با توجه به مسیر و سرعت باد ، جهت توربین بادی را تنظیم می کند.
در صورت افزایش سرعت باد از حد مجاز توربین بایستی متوقف شود تا آسیب نبیند ، در این حالت توربین ۹۰ درجه از حالت کار بهینه زاویه می سازد. و در صورت وجود ترمز های ایمنی رله ی مربوطه تحریک می شود.
ارتباط کنترل کننده با سنسورهای زاویه باد و سرعت باد از طریق پروتکل RS485 می باشد.
این کنترل کننده با داده های سنسور های پرتو نگار سازگار است.
سایر مشخصات:
ولتاژ تغذیه: ۱۲ تا ۳۰ VDC
یک خروجی ۱۲ ولت رگوله برای تغذیه سنسور ها با جریان خروجی ۱ آمپر
نمایشگر ال سی دی: ۴*۲۰ کاراکتری
نمایش دمای باد ، سرعت باد ، زاویه باد ، ولتاژ لینک دی سی ، وضعیت کار نرمال یا فالت