مولد پالس قابل تنظیم

توضیحات

Image3
فرکانس قابل تنظیم : ۱۰ کیلوهرتز تا ۱۵ کیلو هرتز
شکل موج خروجی: پالس مربعی شکل متقارن
حداکثر دامنه ی ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت که از بیرون تغذیه می شود
تعداد پالس قابل تنظیم: ۱ تا ۱۰۰۰ و یا بی نهایت (کارکرد مداوم)