منبع تغذیه ی سوئیچینگ آزمایشگاهی ۱۰۰ ولت ۶ آمپر

توضیحات

input : 220 V  ac 50Hz
output: 20 to 100 VDC
maximum 6A @100V
protection: short circuit